Điểm tin

Hội nghị Tài chính năm 2015

17:10 09/06/2016

Thống nhất và tập trung cao là điểm đọng lại tại Hội nghị Tài chính năm 2015
Văn phòng BUH – Thống nhất và tập trung cao là điểm đọng lại tại Hội nghị Tài chính năm 2015 vừa được tổ chức sáng nay tại Hội trường lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1
   Sáng 30/03/2016, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tài chính nhằm tổng kết công tác Tài chính năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đến dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của quý thầy, cô giáo đến từ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Trưởng ban nữ công, Trưởng ban thanh tra nhân dân và Trưởng các đơn vị trong toàn trường.
   Báo cáo tại Hội nghị, TS. Phạm Anh Thủy, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán của nhà trường đã cho biết: Trong năm 2015, nhà trường đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong năm 2015 nhà trường đã phân bổ kinh phí xuống từng đơn vị giúp hoạt động tài chính mang tính tự chủ và có kế hoạch hơn; Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, công tác tự cân đối thu chi đã đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên cho các hoạt động của Trường. Với tinh thần tăng thu và tiết kiệm chi, năm 2015, thu nhập tăng thêm đạt 1,8 lần.
   Trong năm, công tác kế toán đã kiểm tra và giám sát các hoạt động thu chi tài chính trên cơ sở các chế độ qui định hiện hành của Nhà nước, qui chế chi tiêu nội bộ của Trường và các đơn vị trực thuộc. Kết quả quyết toán tài chính năm được công khai theo qui định, những kiến nghị của kiểm toán đã được Ban Giám hiệu, các phòng chức năng, các trung tâm thực hiện nghiêm túc thực hiện.
Phát biểu tại Hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác Tài chính – Kế toán trong trong năm 2015. Thầy Hiệu trưởng cho rằng, năm 2016 nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức sẽ tiếp tục tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XII, kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN giai đoạn 2016-2020 đồng thời chuẩn bị các bước cần thiết để tiến hành tự chủ tài chính theo lộ trình. Do vậy, việc phải tìm ra các giải pháp để nhà trường thực sự tự chủ về mặt tài chính, đảm bảo sự ổn định của nhà trường trong giai đoạn tới là vấn đề mang tính cấp thiết.
   Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận, ý kiến và hiến kế để đóng góp cho công tác tài chính của nhà trường đến từ các cá nhân và đơn vị trong toàn trường, liên quan đến đánh giá ABC; cơ chế tài chính cho các chương trình chất lượng cao; có cơ chế tài chính cho các bài viết hội thảo khoa học quốc tế; hội đồng chấm chuyên đề tiến sĩ; công tác khoán phí xăng dầu; vấn đề nợ đọng học phí; đơn giá giờ giảng cho các lớp sau đại học; tăng nguồn thu từ nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao; chi phí cho quản lý tài trợ; tăng nguồn thu cho nhà trường thông qua các dịch vụ trực tuyến… 
Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp vào 10h35’ cùng ngày. 
Văn Phòng – ĐHNH Tp.HCM
Một số hình ảnh có liên quan tại Hội nghị

 
Toàn cảnh Hội nghị.

NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh phát biểu tại Hội nghị.

TS. Phạm Anh Thủy - Trưởng phòng TCKT báo cáo tại Hội nghị.
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.